Activity

Rating
Reviews 4 reviews

Rating
Reviews 4 reviews

Rating
Reviews 0 reviews

Rating
Reviews 4 reviews

Trainers

Evgeny Fomenko

WakeboardingSnowboarding
Rating
Reviews 3 reviews

Yury Ershov

WakeboardingAlpine skiingSnowboarding
Rating
Reviews 7 reviews

Pavel Astrauh

Wakeboarding
Rating
Reviews 5 reviews

Anastasiia Ponomarenko

WakeboardingSurfing
Rating
Reviews 10 reviews

Vasily Batyuk

WakeboardingSnowboarding
Rating
Reviews 6 reviews

Алексей Пидмаляк

WakeboardingSnowboarding
Rating
Reviews 0 reviews

Ruslan Ibragimov

Wakeboarding
Rating
Reviews 2 reviews
Rating
Reviews 1 reviews

Artem Zakusilov

Wakeboarding
Rating
Reviews 0 reviews

Irina Duhlenko

WakeboardingSnowboarding
Rating
Reviews 1 reviews
Rating
Reviews 0 reviews
Rating
Reviews 0 reviews

Places

Sports complex
Sport Club

st. Bogatyrskaya 26a, Kiev

Sport Club
Sports yard

WS “Olympic village”

Novoobuhovskoye Highway 26-km

Sports Store

ExtremStyle

Hlybochytska St, 53

Sports complex

Stav14WakePark

Peremohy Ave, 135А

Sport Club

UrbanWake

26 Raisy Okipnoy st., Kyiv

Sports yard
Sport Club

Summer Camp "Penguin Team"

Peoples' Friendship Park, Kyiv

Sport school
Sport school

Shark Team

12 Luhova St

Organizations

Sports federation

National Ukrainian Wakeboarding Federation

Спортивно-развлекательный комплекс X-PARK