Address

Heroiv Stalinhradu St, 6/3

Review Organizer reviews 1

Оксана Крипак

04.07.2018
Information taken from google.com

Next to Sports shop "World sports"

Sport Club

Gym "XXL"

3 m. Patsajeva St, 14/1

(066) 853-99-06

Sport school

Maritsa Dance Studio on Heroes of Ukraine

153 m. Heroiv Ukrainy St, 8

(050) 809-16-34

Pool

Pool "Drive"

239 m. Volkova St, 13Б

(052) 235-52-60

Sport school

Yoga in Kirovograd Larshin Sergei

242 m. Volkova St, 13Б

(099) 465-35-50

Sports complex

"Drive" Health Center

242 m. Volkova St, 13Б

(052) 235-52-60

Sport school

Sports School Olympic reserve-2

437 m. Volkova St, 28/5

(052) 255-99-92

Sports federation

Federation of Traditional Karate-Do Ukraine

656 m. Volkova St, 28/5

(067) 689-20-81

Sport Club

Olympus Sports Club

668 m. 9 Cosmonaut Popova Street, Kropyvnytskyi

(099) 397-78-21

Sport school

School break dance "Mix of Steps" on Popova

668 m. Popova St, 9

(099) 298-11-82

Sport Club

Sports club «Tiger» cosmonauts Popov

668 m. Kosmonavta Popova St, 9

(095) 442-86-37