Address

Viacheslava Chornovola St, 128

Review Organizer reviews 0

No review

Next to SDYUSSHOR "Prykarpattya"

Stadium

Stadium "Rukh"

57 m. Viacheslava Chornovola St, 128

(034) 275-04-47

Sport school

Children's and Youth Sports School №3

376 m. Viacheslava Chornovola St, 130

(034) 275-79-11

Sport Club

Sports club "Beskyd"

440 m. Viacheslava Chornovola St, 101

(034) 252-77-09

Sport Club

Street Gym

451 m. Viacheslava Chornovola St, 98

(097) 783-79-35

Climbing wall

Skeledrom

581 m. Het'mana Mazepy St, 142А

(067) 342-92-27

Sports federation

Federation of Badminton Ivano-Frankivsk

605 m. Hetmana Doroshenka St, 28H

(097) 159-60-13

Sport school

Hoverla Basketball Academy

620 m. 142А Mazepi St

(034) 275-27-57

Sports complex

Sports Complex of the College of Physical Education

620 m. Het'mana Mazepy St, 142А

(034) 254-40-15

Sport school

Children's and Youth Sport School "Bukovel"

622 m. Hetmana Mazepy Street, 142A

(095) 820-55-05

Sport Club

Fitness center «Vasil Gym»

700 m. Symona Petlyury St, 8

(034) 250-74-07