Roman Kotsyuk

Share

Place of work

Sport school

Kite school Vitrolove

Volodymyra Mayakovs'koho Ave, 81/11

(098) 399-77-35

Sport school

Kite school Vitrolove

11 Ukrainian St, Ivanivka, Kherson region

(098) 399-77-35

Review 0

No review

See also

Den Kazakov

Kitesurfing
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport school

Spot Guide kite station #riderswelcome

Arabatskaya Strelka, Genicheskaya Gorka (Sea of Azov, near the town of Genichesk), Kherson region

(099) 457-71-29

Denys Bebikh

Kitesurfing
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport school

Spot Guide kite station #riderswelcome

Arabatskaya Strelka, Genicheskaya Gorka (Sea of Azov, near the town of Genichesk), Kherson region

(099) 457-71-29

Anton Antoshkin

Kitesurfing
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport school

Spot Guide kite station #riderswelcome

Arabatskaya Strelka, Genicheskaya Gorka (Sea of Azov, near the town of Genichesk), Kherson region

(099) 457-71-29

Natasha Gorbulya

SnowboardingKitesurfing
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport school

Spot Guide kite station #riderswelcome

Arabatskaya Strelka, Genicheskaya Gorka (Sea of Azov, near the town of Genichesk), Kherson region

(099) 457-71-29

Sergiy Gorbulya

SnowboardingKitesurfing
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport school

Spot Guide kite station #riderswelcome

Arabatskaya Strelka, Genicheskaya Gorka (Sea of Azov, near the town of Genichesk), Kherson region

(099) 457-71-29