Address

9 Zakrevskogo st

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to OCC Club "Dyvosvit"

Sport Club

Sports club "Nika"

5 m. Mykoly Zakrevs'koho St, 9

(067) 444-23-31

Sport Club

Yoga Studio «SADHANA»

10 m. Mykoly Zakrevs'koho St, 9

(098) 652-46-53

Sport Club

Sportklub "Nika"

17 m. st. Mykola Zakrevsky, 9, Kyiv

(067) 444-23-31

Sport school

Kiev school of yoga Troyeshchyna Hall

19 m. Zakrevskogo street, 9

(050) 683-43-12

Sport section

Horting Fencing Club Troieschyna

32 m. 9 Mykola Zakrevskoho St

(067) 238-38-43

Sport Club

«SportsMir» Dance Studio

98 m. Mykoly Zakrevs'koho St, 11

(067) 260-32-29

Sport Club

Fitness club "GymFit" on Maiakovskoho

428 m. Volodymyra Maiakovskoho Ave, 6

(063) 102-52-76

Sport Club

Sports team «MixFighter» Troyeschina

556 m. Volodymyra Mayakovs'koho Ave, 11А

(099) 468-76-07

DUSS

Children's and youth sports school "Constellation"

579 m. 11V Mykola Kibalchycha St

(044) 512-86-62

Sport Club

European fencing club Troyeschina

582 m. street Dreiser, 5, Kyiv

(093) 568-57-59