Address

Donetske shose, 4

About the place

Good room, many trenazhorov correct location.

Review 0

No review

Next to Gym "Vitamin"

Sport school

Swimming school Healthy KIDS

13 m. 4 Donetsk highway

(066) 827-05-31

Sports federation

Federation Taekwon-to ITF of Ukraine on Sholokhova

395 m. Sholokhova St, 17

(050) 368-38-15

Sport Club

Sports club "Cobra-Kwan"

396 m. Sholokhova St, 17

(063) 350-79-23

Sport Club

Sports club "Bulava"

1,15 km. Vyshneva St, 51

(067) 639-19-57

Sport Club

Sports club "Prestige"

2,41 km. 17 Peredova Str

(063) 991-92-84

Sport Club

NGO "Club of martial arts and harmonious development" on the Left Bank

2,92 km. Krushelnytskoi Ln, 5А

(097) 647-82-88

Sport Club

Gym «Body Mania»

3,01 km. Tereshchenkivska St, 25А

(066) 039-00-32

Sport Club

Fitness center «FitZone»

3,04 km. Myru Ave, 2Б

(067) 650-95-34

Sport Club

Sports Club "Yanagi" on Konduktorskaya

3,04 km. Konduktorska Street, 3

(050) 676-64-55

Sport Club

Sports club "Maximus"

3,05 km. Tereshchenkivska St, 23

(056) 371-36-65