Address

17/31 А Kolomyia Lаnе

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to ARDIS brand store on Vasylkivska

Sport Club

CrossFit Banda IV Vasylkivska

148 m. Vasylkivska St, 30

(050) 909-88-99

Sport Club

Sports club «Combat Force Gym»

152 m. Vasylkivska St, 28

(093) 748-62-04

Sport school

Consciousness Development Center

230 m. Vasylkivska St, 23А

(093) 573-89-49

Sport school

KDYUSSH "Triumph" at the University

254 m. Mykhaila Lomonosova St, 19/11

(093) 591-96-29

Sports federation

Federation of Aikido Yoshinkan Nagano Ryu to "Vasylkivska"

254 m. Mykhaila Lomonosova St, 19/11

(093) 169-34-20

Sport school

Coach "Start" on Sechenova

386 m. Sjechenova St, 8

(044) 550-60-17

Sport Club

Fitness club «Fitness Expert»

440 m. Vasylkivska St, 34

(044) 360-12-22

Sport Club

Sports club «Karate kid»

440 m. Vasylkivska St, 34

(093) 647-23-54

Sport school

Smart Fitness Academy

522 m. 120/4 Kozatska St

(093) 115-70-21

Sport Club

Studio dance on the pole "FreeLady" on Kozatska

547 m. Kozatska St, 120/4

(044) 383-12-97