Address

Nebesnoji Sotni St, 41

About the place

Fight Club «Fighting Gym».

Review 0

No review

Next to Fight Club «Fighting Gym»

Sport section

Section Taekwondo at Heavenly hundreds

Nebesnoji Sotni St, 41

(063) 187-34-97

Sport school

Zhytomyr Taekwondo School

7 m. Bolshaya Berdichevskaya Street, 19

(067) 146-10-14

Sport section

Yoga studio "New time"

119 m. Kyivska St, 10

(097) 586-96-09

Sport Club

Aikido Federation "Those Gata-Ryu" on Lesia Ukrainka (Zhitomir)

232 m. Lesi Ukrainky St, 59

(096) 588-84-04

Pool

Zhytomyr Aqua Masters

249 m. Nebesnoyi Sotni St, 35/21

(067) 410-28-80

Sport Club

Studio Bodylux-Fitness

280 m. Nebesnoji Sotni St, 60

(093) 505-17-97

Sports Store

Tourist equipment shop "MOUNTAIN"

359 m. Mykhaila Hrushevskoho St, 36

(093) 282-09-43

Sport school

Dance Center "VARSHALEX"

455 m. Nebesnoji Sotni St, 29А

(093) 349-49-96

Sport school

Sportshkola 2

474 m. Khlibna St, 24

(041) 251-73-58

Sport Club

Women's fitness club "FitCurves"

503 m. Lvivska St, 11

(093) 008-50-23

Join Us on Our Social Networks