Address

54, Yaroslav the Wise St

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Basketball School Flying Squirrel

Sport section

"Dance Theater" Natalia Bulakh

138 m. Yaroslava Mudroho St, 56

(096) 947-00-55

Sports complex

Fitness club "Active"

327 m. Yaroslava Mudroho St, 66/13

(045) 638-83-83

Sport school

Bila Tserkva Children and Youth Sports School №2

328 m. Sholom-Aleikhema St, 31

(045) 635-14-12

Sport Club

Fitness center "Atlant Gym" (Hordynskoho St)

365 m. Hordynskoho St, 2A

(098) 777-13-33

Sport school

Football School «ArsikClub»

367 m. Heroiv Nebesnoi Sotni St, 26

(067) 580-25-46

Sport Club

Club "Horting"

482 m. Lohinova St, 28

(044) 638-31-77

Sport Club

Fitness club «Sport Life» Belaia Tserkov

573 m. Mykhaila Hrushevskoho blvd, 13

(045) 634-42-22

Sport Club

Fitness club "Tonus" White Church

616 m. Sholom-Aleikhema St, 9

(096) 387-29-77

Sport school

DYUSSH "Yunistʹ"

672 m. 22 Kursova St

(045) 639-95-57

Sport school

Bila Tserkva CYSS №1

698 m. street Heroes of the Heavenly Hundred, 46-A, Bila Tserkva

(045) 635-89-24