Coaches in Lviv

City
Lviv, Ukraine

Oles Chudovsky

Kickboxing
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Golden Lion

1 Pisha st

(093) 876-82-07

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport section

Athletics SC "Athlete"

3, Dozvilna st

(093) 930-90-87

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sports complex

Lviv Regional Organization of Dynamo Sports Society of Ukraine

Yaneva Street, 10

(032) 263-23-00

Ruslan Karaevsky

Bodybuilding
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Fitness Club «Pozytyv»

Promyslova St, 60

(093) 441-44-73

Roman Dorokhin

PowerliftingBodybuildingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Fitness Club «Pozytyv»

Promyslova St, 60

(093) 441-44-73

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Fitness Club «Pozytyv»

Promyslova St, 60

(093) 441-44-73

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC "Olympus Sikhiv"

Khutorivka St, 26

(098) 100-50-05

Yaroslav Vasylkivsky

PowerliftingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC "Olympus Sikhiv"

Khutorivka St, 26

(098) 100-50-05

Yuriy Serafin

RugbyBodybuildingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC "Olympus Sikhiv"

Khutorivka St, 26

(098) 100-50-05

Miroslava Ilkiv

BodybuildingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC «Olimp Khmelnytskoho»

Bohdana Khmel'nyts'koho St, 176

(063) 105-50-05

Pavel Petruk

AthleticsCrossfit
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC «Olimp Khmelnytskoho»

Bohdana Khmel'nyts'koho St, 176

(063) 105-50-05

Iryna Vaskiv

AthleticsCrossfit
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC «Olimp Khmelnytskoho»

Bohdana Khmel'nyts'koho St, 176

(063) 105-50-05

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC "Olympus Premium"

Staryi Rynok Square, 8

(096) 100-50-05

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC "Olympus Premium"

Staryi Rynok Square, 8

(096) 100-50-05

Bogdan Klyushnik

Weightlifting
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

SC "Olympus Premium"

Staryi Rynok Square, 8

(096) 100-50-05

Natalya Bershde

BodybuildingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Sports club "Olympus" Southern

Shchyretska St, 36

(032) 295-00-98

Taras Kinakh

WeightliftingStrongman
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Sports club "Olympus" Southern

Shchyretska St, 36

(032) 295-00-98

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Sports club "Olympus" Southern

Shchyretska St, 36

(032) 295-00-98

Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Fitness club "League" (st. Kalnyshevskogo)

Kalnyshevs'koho St, 16

(050) 337-75-65

Andrei Lazarovich

BodybuildingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Fitness club "League" (st. Kalnyshevskogo)

Kalnyshevs'koho St, 16

(050) 337-75-65

Vladimir Andriychuk

BodybuildingFitness
Rating
Reviews 0 reviews

Place of work

Sport Club

Fitness club "League" (st. Kalnyshevskogo)

Kalnyshevs'koho St, 16

(050) 337-75-65