Address

6 Oleksandra Koshytsia St

Review Organizer reviews 0

No review

Next to School of early swimming "Water Baby Kyiv", Kharkiv massif

Sport school

Center "Veselad" near the metro station "Kharkiv"

16 m. Oleksandra Koshytsya St, 6

(067) 270-65-67

Sport Club

Football club "Fortuna" on Poznyaky

172 m. Oleksandra Koshytsya St, 8

(067) 323-92-96

Sport Club

Club «Uchideshi»

209 m. Koshytsa St, 8

(063) 451-37-98

Sport school

Football freestyle «Art Freestyle» (Koshytsia)

209 m. Koshytsia St, 8

(068) 413-22-59

Sport Club

Dance and Health «PerlinaLife» on the street. Oleynik

212 m. Stepana Oliinyka St, 9Б

(097) 350-33-15

Sport Club

Fitness club "AtletiKo" m. Kharkov

314 m. Koshytsya Street, 1/38

(067) 440-64-62

Sport Club

Rastrusis Sports Studio

363 m. 31 Revutskoho St

(067) 441-55-14

Sports yard

Sports ground

394 m. Revuts'koho St, 20

Sport section

Section on boxing and kickboxing Verbitsky

472 m. Arkhitektora Verbyts'koho Street, 14Г

(073) 480-99-89

Sport section

Department of gymnastics KDYUSSH "Champion" in Kharkov

472 m. Arkhitektora Verbyts'koho Street, 14Г

(093) 739-60-78