Address

Storozhynets city, 11, Vidynivskogo str.

Review Organizer reviews 0

No review

Next to СК «ALLIANCE»

Sport Club

Sports club «Maximum» in the c.Storozhynets

80 m. Vydenivskoho St, 5

(050) 505-50-93