Address

274 Fialkova Street, School of the New Format Sapiens

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Capoeira

Sport Club

Children's sailing club "Regatta" (Vyshhorod)

1,67 km. Hrushevskoho St, 14

(050) 549-25-26

Pool

Pool Vyshgorod

1,67 km. Mykhaila Hrushevs'koho St, 14

(045) 965-63-12

Sports yard

Gym "Gladiator"

1,72 km. Sholudenka St, 14

(098) 982-28-25

Sport school

Vyshgorod district children and youth sports school (CYSS)

1,81 km. Mykhaila Hrushevs'koho St, 7Б

(045) 965-42-01

Sport Club

Sports club "IMPULSE"

1,85 km. Kvitkovyy Provulok, 2

(063) 529-80-00

Sport school

Blueberry/Dance Art Studio

1,85 km. Provulok Kvitnevyy, 2б

(073) 450-26-95

Stadium

Stadium "Energetik"

1,87 km. Sholudenka St, 14

(045) 965-42-03

Sport Club

Sports club "Comet"

1,89 km. st. Bogdan Khmelnitsky, 7, Vyshgorod

(067) 896-10-27

Sport Club

Paintball club "For.Rest"

1,90 km. Kurhuzova St, 11

(063) 371-70-10

Sports yard

Outdoor gearbox ZaLiZaKa (SLZK)

1,94 km. Sholudenka St, 11

(093) 137-92-19