Address

Lypova Aleya St, 5

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Stadium "Ukraina"

Sport Club

Yoga Studio Helena Bakay

592 m. Zelena St, 107

(097) 969-62-26

Sport school

Lviv Youth School "Energetik"

644 m. Heroiv Krut St, 27

(067) 933-83-75

Sport Club

Sport and dance club "AnDens" on Heroiv Krut

645 m. Heroiv Krut St, 27

(067) 608-73-63

Sports federation

Dojo «Jishin»

657 m. Zelena St, 5

(097) 752-60-01

Sports complex

Galicia Sports Palace

687 m. Kerchenska St, 8

(032) 244-26-92

Sport section

Branch CSFU on Vasyl Stus Street

733 m. Vasyl Stus St, 4

(067) 341-15-57

Sport Club

Sports club "grappling Lviv"

733 m. Vasyl Stus St, 4

(093) 748-03-65

Sports complex

Dynamo Sports Complex

734 m. Vasylya Stusa Street, 4

(032) 263-24-22

Sport Club

Shakhov Workshop

821 m. Vyhin St, 3

(097) 880-88-11

Sport Club

Boxing club "Labor reserves"

936 m. Vasylya Stusa Street, 2

(067) 965-12-02