ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

Договір публічної оферти про надання послуг

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Публічна оферта для партнерів, у відповідності із Цивільним Кодексом України, опублікована (розміщена) на Інтернет-сайті https://mixsport.pro є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Зозулі Юрія Андрійовича, Ід. Код 2568803556, далі по тексту — «Виконавець», невизначеному колу осіб укласти Договір про надання послуг, далі по тексту — «Договір», на умовах що визначені в цій Оферті.

1.2. Ця Публічна оферта для партнерів (далі – «Оферта»), включаючи всі супровідні документи, є юридично обов'язковою угодою (публічною офертою) між будь-якими Партнером та Виконавцем, укладеною згідно з вимогами ст.-ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в Оферту та/або відкликати цю Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

1.4. Ця Оферта набуває чинності з моменту її публікації на Інтернет-сайті -https://mixsport.pro.

1.5. У цій Оферті використовуються наступні визначення:

 • Виконавець – Фізична особа-підприємець Зозуля Юрій Андрійович, Ід. Код 2568803556.
 • Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує Інтернет-сайт з метою пошуку та придбання спортивних послуг та активних розваг і пов’язаних з ними послуг у відповідних надавачів таких послуг – Партнерів.
 • Партнер – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка безпосередньо надає Послуги Користувачам та направить заявку Виконавцю на реєстрацію Особистого кабінету партнера на Інтернет-сайті з метою публікації інформації про свої Послуги та таким поданням вказаної заявки погоджується з умовами та положеннями цієї Оферти.
 • Інтернет-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’юторного програмування, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://mixsport.pro, доступ до та адміністрування якого здійснюється Виконавцем.
 • Особистий кабінет партнера – сторінка Партнера, створена Виконавцем на підставі заяви Партнера та за допомогою якої Партнер в подальшому здійснює управління Обліковим записом (акаунтом) і містить наступну інформацію ID партнера, логотип, назва партнера, контактні дані (телефон, адреса електронної пошти).
 • Послуги Виконавця – послуги з розміщення інформації про Партнера на Інтернет-сайті, що включає створення Особистого кабінету партнера (Облікового запису), доступ до активації Публічного профілю Партнера, доступ до Інтернет-сайту для розміщення інформації про Послуги Партнера, а також вчинення за допомогою Інтернет-сайту дій, пов’язаних з наданням можливостей Користувачам здійснити вибір Партнера для надання Послуг Партнером.
 • Заявка Партнера – реєстраційна форма (анкета), яка містить інформацію про Партнера, заповнюється Партнером та направляється Виконавцю згідно наступної форми.
 • Послуги Партнера – це публічна оферта для Користувачів укласти з ними договір про надання послуг на умовах, що вказані в такій оферті та на Інтернет-сайті.
 • Публічний профіль Партнера – це сторінка Партнера, яка демонструється Користувачам на Інтернет-сайті, та яку Партнер має змогу самостійно редагувати та/або видаляти та/або додавати інформацію про себе, види та опис Послуг, які надає Партнер, завантажувати фотографії, відео, вказувати вартість таких Послуг.
 • Мобільний застосунок – програмне забезпечення, призначене для роботи на планшетах та/або смартфонах під назвою «MIXSPORT», що належить Виконавцю, з використанням якого Партнер здійснює зарахування за Послуги Партнера шляхом зчитування QR-кода Онлайн-сертифіката Користувача.
 • Онлайн-сертифікат – електронний документ з індивідуальним QR-кодом, що підтверджує акцепт Послуги Партнера Користувачем на умовах, що були опубліковані на Інтернет-сайті та право вимоги щодо придбаної Послуги Партнера.

РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Виконавець надає доступ до Інтернет-сайту та забезпечує створення Особистого кабінету партнера, в тому числі розміщення інформації про Послуги Партнера, а Партнер зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги Виконавцем на умовах, що визначені в цьому Договорі.

2.2. Акцептом цього Договору є будь-яка взаємодія Партнера з Інтернет-сайтом в тому числі, направлення Заявки Партнера Виконавцю, активація Публічного профілю Партнера та/або фактичне користування Інтернет-сайтом.

2.3. Взаємодіючи з Інтернет-сайтом, Партнер підтверджує, що повністю прочитав, зрозумів та беззастережно прийняв умови цього Договору. Якщо Партнер не згоден з умовами цього Договору загалом або з будь-якою його частиною, використання Інтернет-сайту не дозволяється.

2.4. Партнер визнає та погоджуються з тим, що умови цього Договору та будь-які супровідні документи можуть бути змінені, модифіковані, виправлені або доповнені у будь-який час без попереднього письмового повідомлення, на власний розсуд Виконавця. Подальше використання Інтернет-сайту після будь-яких поправок або змін до умов цього Договору та будь-яких супровідних документів до нього свідчать про згоду Партнера та прийняття будь-яких таких змін, модифікацій, поправок, додатків або доповнень. Дата останніх змін та поправок буде вказана у верхній частині цього Договору.

2.5. Правила конфіденційності, розміщені на Інтернет-сайті складають невід’ємну частину цього Договору.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ПАРТНЕРА.

3.1. Юридична особа, в тому числі фізична особа-підприємець, яка бажає стати Партнером направляє заповнену Заявку Партнера Виконавцю, яка містить повну та точну інформацію про Партнера, його послуги, контактні дані тощо. Форма Заявки знаходиться тут.

3.2. Разом з Заявкою Партнера, Партнер направляє копію свідоцтва про державну реєстрацію та/або виписку та/або витягу з ЄДР, витяг з реєстру платників єдиного податку (за наявності) та підтвердження повноваження відповідного представника Партнера.

3.3. Виконавець перевіряє надані дані в Заявці Партнера та затверджує таку Заявку Партнеру або відхиляє її без пояснення причин такого відхилення. Затвердження Заявки Партнера відбувається шляхом створення Особистого кабінету Партнера на Інтернет-сайті.

3.4. Виконавець має право запросити до затвердження Заявки Партнера будь-яку додаткову інформацію що стосується Послуг Партнера та/або самого Партнера.

3.5. Відразу після створення Особистого кабінету партнера, Партнер отримує на електронну пошту або на мобільний телефон (месенджер) вказаний в Заявці Партнера доступ до вказаного кабінету та такому Партнеру присвоюється унікальний ідентифікаційний номер (ID номер).

3.6. Після отримання доступу до Особистого кабінету партнера, Партнер повинен авторизуватися в своєму кабінеті та особисто активувати свій Публічний профіль Партнера.

3.7. Послуги Партнера стають доступними для Користувачів виключно після активації Публічного профілю Партнера. Інформація про Послуги Партнера має бути точною, достовірною, відповідати всім вимогам передбаченим чинним законодавством України. Виконавець має право рекомендувати Партнеру внести змінити до інформації з метою приведення інформації про Послуги Партнера у відповідність до чинного законодавства України або відредагувати самостійно таку інформацію до моменту її публікації на Інтернет-сайті. У випадку, якщо вищезазначене з будь-яких причин здійснити неможливо доступ до Публічного профілю Партнера Користувачам буде тимчасово обмежено до моменту приведення інформації про Послуги Партнера до вимог чинного законодавства.

3.8. Після активації Публічного профілю Партнера та надання доступу Користувачам до інформації про Послуги Партнера на Інтернет-сайті, Партнер не має права самостійно, без згоди Виконавця, змінювати істотні умови (вартість, строки, місце надання послуг та інше) опублікованих Послуг.

3.9. Перед публікацією інформації про Послуги Партнера на Інтернет-сайті, Виконавець та Партнер погоджують умови надання таких послуг Користувачам в тому числі мінімальні та максимальні строки надання послуг. У випадку якщо Партнер, не погоджуються з лімітами або пропозиціями Виконавця, Виконавець має право відмовити в публікації такої послуги на Інтернет-сайті.

3.10. Після акцепту Послуги Партнера Користувачем, тобто придбання Онлайн-сертифікату на Інтернет-сайті, Виконавець направляє Онлайн-сертифікат відповідному Користувачу, за необхідності узгоджує з Користувачем та Партнером час та дату надання Послуги Партнера.

3.11. Підтвердженням початку надання Послуг Партнера Користувачу являється момент зчитування Партнером QR-коду на Онлайн-сертифікаті Користувача. Зчитування зазначеного QR-коду можливо виключно за допомогою Мобільного застосунку.

3.12. Направляючи Заявку Партнера та/або активуючи Публічний профіль Партнера, Партнер погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану в такій заявці електронну пошту та/або номер мобільного телефону. Виконавець зобов’язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Партнера третім особам без згоди останнього, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

3.13. Партнер зобов’язується не передавати, не продавати доступ до свого Особистого кабінету партнера третім особам без згоди Виконавця.

3.14. Партнер несе повну відповідальність за дотримання майнових та немайнових прав третіх осіб щодо інформації переданої Виконавцю та опублікованої на Інтернет-сайті при оформленні Заявки Партнера та реєстрації на Інтернет-сайті.

3.15. З моменту відправлення Заявки Партнера Виконавцю, Партнер дає згоду і погоджується на обробку Виконавцем персональних даних Партнера, що зазначені останнім при оформленні Заявки. Обробка персональних даних (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, поширення та використання, передача, знеособлення, знищення) здійснюється з метою надання Послуг Виконавця, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача та Партнера.

3.16. Користуючись Послугами Виконавця та/або Інтернет-сайтом, Партнер надає Виконавцю невиключну, безвідкличну, безстрокову ліцензію на використання будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності Партнера, що пов’язані з його діяльністю, зокрема але не виключно, право на використання та/або розповсюдження у зв’язку з наданням Послуг Виконавця: відповідних зображень Партнера, назви та/або комерційного та/або фірмового найменування Партнера, знаку для товарів та послуг Партнера та/або знаків для товарів та послуг, що асоціюються із Партнером, тощо. Вказані об’єкти права інтелектуальної власності можуть бути використані та/або розповсюджені Виконавцем будь-яким способом (в тому числі розміщені у мережі Інтернет), за умови їх належного та добросовісного використання Виконавцем, в тому числі використані з метою рекламного розповсюдження інформації про Партнера та/або Інтернет-сайт.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ.

4.1. Розмір оплати за Послуги Виконавця становить 25 % (двадцять п’ять відсотків) від вартості Послуг Партнера оплачених Користувачем за відповідну Послугу Партнера на Інтернет-сайті (надалі за текстом – «Винагорода Виконавця»).

4.2. Користувач сплачує за Послуги Партнера Виконавцю, а Виконавець після підтвердження надання Партнером Послуг Користувачу протягом 3 (трьох) банківських днів перераховує отриману суму від Користувача Партнеру за вираховуванням Винагороди Виконавця. Підтвердженням надання Послуг Партнера вважається електронний звіт, в якому вказується кількість зчитаних за допомогою Мобільного застосунку QR-кодів Партнером у відповідному календарному місяці та підписаному між Виконавцем та Партнером Актом приймання-передачі послуг (надалі – «Акт») за період, що становить 1 (один) календарний місяць. Електронний звіт відображається в Особистому кабінеті партнера.

4.3. Загальна вартість цього Договору складає суму вартостей Послуг Виконавця визначених у відповідних Актах приймання-передачі послуг підписаних між Виконавцем та Партнером.

4.4. Після завершення відповідного звітного періоду, що складає 1 (один) календарний місяць Виконавець формує Акт та надсилає такий Акт за фактично надані Послуги Виконавця не пізніше 5-ого числа місяця наступного за звітнім шляхом використання електронного документообігу. Партнер зобов’язується підписати Акт і направити його Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів, або направити мотивовану відмову від писання такого Акту.

4.5. Партнер та Виконавець погоджуються використовувати електронний документообіг та підтверджують, що первинні документи можуть складатися в електронному вигляді. Для електронного документообігу Партнер та Виконавець погодилася використовувати наступний сервіс електронного документообігу https://vchasno.ua/.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТНЕРА ТА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язується забезпечити можливість отримання Партнером Послуг Виконавця в порядку, визначеному цим Договором.

5.2. У випадку порушення Партнером умов викладених в цьому Договорі, Виконавець має право обмежити доступ до Публічного профілю Партнера.

5.3. Виконавець має право направляти повідомлення Партнеру, що стосуються надання Послуг Виконавцем на мобільний телефон, електронну пошту та в Особистому кабінеті в залежності від типу повідомлення.

5.4. Виконавець зобов’язується не розголошувати дані Партнера, що отримані в процесі створення Облікового кабінету партнера та не використовувати такі дані в цілях, що не передбачені чим Договором. Розголошення отриманих даних можливо виключно в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Партнер акцептуючи цей Договір погоджується, що Виконавець має право модерації будь-якої інформації що буде опублікована Партнером у Публічному профілі Партнера.

5.6. Партнер має право звернутися до Виконавця за технічною допомогою, а Виконавець надає таку технічну допомогу шляхом консультацій Партнера по телефону та/або електронній пошті.

5.7. Партнер зобов’язаний надати Послуги Користувачу якісно та в строки визначені відповідно до умов опублікованих в Публічному профілю Партнера.

5.8. Партнер зобов'язаний самостійно врегулювати будь-які претензії третіх осіб, в тому числі претензії Користувача, щодо Послуг Партнера.

5.9. Партнер зобов’язаний негайно повідомити Виконавця у випадку несанкціонованого доступу до Особистого кабінету партнера третіми особами.

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, збої, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, неправомірному доступу до Інтернет-сайту, в тому числі до Особистого кабінету партнера, що спричинило обмеження доступу до Інтернет-сайту для Користувачів та/або Партнерів.

6.2. Інтернет-сайт знаходиться в стадії розробки і може зазнати суттєвих змін. Будь-які сподівання щодо форми та функціональності Інтернет-сайту, які маєте Партнер, можуть не бути задоволеними з ряду причин, включаючи зміну планів розробки, реалізації або функціонування Інтернет-сайту.

6.3. Існують ризики, пов'язані з використанням Інтернет-сайту, включаючи, але не обмежуючись збоєм обладнання, програмного забезпечення та підключень до Інтернету. Виконавець не несе відповідальності за належну та/або повну передачу інформації, що міститься в будь-якому електронному повідомленні або самому електронному повідомленні, а також за будь-які збої, спотворення або затримки в його доставці або отриманні, незважаючи на те, чим це викликано.

6.4. Для забезпечення безпеки та цілісності Інтернет-сервісу Партнером були вжиті належні заходи безпеки. Однак, незважаючи на це, Партнер визнає, що треті особи можуть здійснювати незаконний моніторинг інформації, яка передається через Інтернет та здійснити протиправні дії спрямовані на пошкодження роботи Інтернет-сайту.

6.5. Партнер не несе відповідальності за будь-які збитки або витрати, що виникають внаслідок будь-яких подій, що не підлягають його розумному контролю, включаючи, але не обмежуючись повенями, надзвичайними погодними умовами, землетрусами або іншими діями, стріляниною, війною, повстанням, бунтом, трудовим конфліктом, аварією, діями уряду, комунікаціями, відключенням електроенергії, або несправністю обладнання або програмного забезпечення або будь-якою іншою причиною поза його розумним контролем («Події непереборної сили»).

6.6. При порушенні Партнером умов цього Договору та/або норм чинного законодавства України, Виконавець має право обмежити доступ Партнера до Інтернет-сайту на тимчасовий період, а в разі грубого та/або неодноразового порушення умов цього Договору, відмовити в доступі до Інтернет-сайту на постійній основі.

6.7. Компанія не несе відповідальність перед Партнером за будь-які прямі та/або опосередковані збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі та/або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням останнім Інтернет-сайту та/або Послуг Виконавця, в тому числі у випадку неможливості використання Інтернет-сайту та/або Послуг Виконавця.

6.8. У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі Користувачами, претензій до Виконавця, пов’язаних з використанням таким Користувачем Інтернет-сайту та Послуг Партнера, Партнер зобов’язаний своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами та захистити Виконавця від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Виконавця в таких спорах. Партнер беззастережно погоджується компенсувати будь-які збитки, в тому числі судові витрати, завдані Виконавцю у зв’язку з претензіями і позовами, що пов’язані з розміщенням інформації про Послуги Партнера на Інтернет-сайті.

6.9. Виконавець не контролює якість та строки надання Послуг Партнера, які розміщуються на Інтернет-сайті. Партнер повністю бере відповідальність за свої Послуги, що пропонуються Користувачам на Інтернет-сайті і надання таких Послуг Партнером жодним чином не пов’язане з діяльністю Виконавця.

6.10. Порушення строку сплати грошового зобов'язання за цим Договором Виконавцем надає право Партнеру вимагати сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення.

РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Виконавець може на власний розсуд передавати будь-які свої права та/або делегувати свої обов'язки будь-якій третій особі в будь-який час.

7.2. Будь-яке повідомлення про виконання та/або порушення цього Договору має здійснюватися тільки через електронну пошту Партнера та через Особистий кабінет партнера. Офіційним електронним засобом зв'язку вважається відповідна електронна пошта Партнера. Виконавець може передати Партнеру будь-яке повідомлення за цим Договором шляхом: (i) направлення повідомлення у Особистий кабінет партнера на Інтернет-сайті; або (ii) надсилання електронного листа на адресу електронної пошти Партнера. Повідомлення, які Виконавець надає шляхом розміщення в Особистому кабінеті партнера будуть вважатися чинними з моменту розміщення повідомлення в такому кабінеті, а повідомлення, які Виконавець надсилає по електронній пошті, будуть вважатися чинними, коли таке повідомлення буде надіслано. Партнер несе відповідальність за збереження адреси електронної пошти та вважатиметься таким, що отримав будь-яке електронне повідомлення, коли Виконавець надішле таке електронне повідомлення, незалежно від того, чи отримав його Партнер та чи читає електронну пошту.

7.3. Всі питання, що стосуються дійсності, дотримання та тлумачення цього Договору, регулюються, тлумачаться та застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори, суперечки або претензії, що виникають у зв'язку з цією угодою або порушенням угоди, Сторони мають спочатку погодити добросовісно шляхом проведення переговорів протягом шестидесяти (60) днів після письмового повідомлення про спір або претензії від відповідної Сторони. Якщо переговори не вирішують суперечки, спору або претензії для розумного задоволення вимог всіх Сторін протягом такого періоду, то Сторони беззастережно і безумовно подають відповідний позов до компетентного суду відповідно до законодавства України.

7.4. Інтернет-сайт та Послуги Виконавця є результатом інтелектуальної діяльності і містить в собі результати такої діяльності. Користуючись Інтернет-сайтом та Послугами Виконавця, Партнери визнають і погоджуються з тим, що весь зміст і структура Інтернет-сайту захищені авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, і що зазначені права є дійсними і захищеними в усіх формах, на всіх етапах і по відношенню до всіх технологій, як вже існуючих так і тих, що будуть створені пізніше. Жодні права на будь-який вміст Інтернет-сайту не передаються Партнерам в результаті використання Інтернет-сайту, за винятком невиключної ліцензії на користування Інтернет-сайтом відповідно до умов, встановлених Виконавцем та на визначений проміжок часу.


Фізична особа-підприємець
Зозуля Юрій Андрійович
Ід.код 2568803556
Адреса: м. Київ,
вул. Висоцького, буд. 7, кв. 53,
рахунок UA923206490000026004052613035
у філії «Розрах.центр» АТ КБ «ПриватБанк»
електр.адр. Azozul@gmail.com
тел. 0672388254

Останнє оновлення: 14.04.2021